menu

Podstawowy surowiec naszej produkcji - drewno - kupujemy wyłącznie z polskich lasów, prowadzących racjonalną gospodarkę leśną, która zapewnia pełne odnawianie  i stały wzrost zasobów leśnych. Certyfikat pliki/nowe_foty/fsc_ikona.png którym legitymujemy się od 2003 r zaświadcza o przestrzeganiu międzynarodowych standardów w tym zakresie.